6LennckpAAAAAGar3FKfpHVs1RcJoDot9swwxNwC

Odsávání pro stomatologické soupravy

Logo Ekom
Odsávačka Ekom DO 2.1

Ekom DO 2.1

Odsávačky Ekom DO 2.1 slouží k vytváření podtlaku pro potřeby stomatologických zařízení. Jsou použitelné pro všechny typy souprav, které jsou vybaveny odsávacím blokem – držákem s hadicí a koncovkami a separátorem. Odsávačka se uvádí do činnosti ovládacím napětím (24V / 0,1A DC / AC), nebo jen připojením spínače při provedení soupravy s modulem „T“.

Odsávačky jsou k dispozici v provedení:
DO 2.1, DO 2.1-10 jako stacionární odsávačka ve skříňce, která slouží jako zdroj podtlaku pro dentální soupravu, odsávačka na základně je vybavena modulem ovládání, který zapíná odsávačku po přivedení signálu 24V AC / DC od soupravy. Skříňkou je účinně snížena hlučnost odsávačky.

DO 2.1 T, DO 2.1-10 T se stejným provedení jako u DO 2.1, odsávačka je však ovládána spínačem ze soupravy napětím z modulu „T“.

DO 2.1 Z, DO 2.1-10 Z jako stacionární odsávačka bez skříňky, která slouží jako zdroj podtlaku pro zubní soupravu, odsávačka na základně je vybavena modulem ovládání, který zapíná odsávačku po přivedení signálu 24V AC / DC od soupravy.

DO 2.1 TZ, DO 2.1-10 TZ v provedení jako u DO 2.1 Z, odsávačka je však ovládána spínačem ze soupravy napětím z modulu „T“.

Dentální odsávačky označené DO 2.1-10, DO 2.1-10 T jsou odlišné vůči ostatním jen svými rozměry a hmotností tak, aby byly ve shodě s designem kompresorů typu DK50-10 S.

Mobilní odsávačka Ekom DO M

Ekom DO M

Dentální odsávačka Ekom DO M je mobilní zařízení rozšiřující možnosti prováděných postupů lékaře. Zabezpečuje zvýšení ergonomie práce. Je vhodná ke stomatologickým soupravám, které nejsou vybaveny odsávacím zařízením a odlučovačem. Je určena pro potřeby stomatologické praxe k odsávání, odloučení a zachycení odpadu do vestavěné separační nádoby. Vzhledem ke své mobilnosti umožňuje snadný transport mezi dvěma pracovními místy a uplatní se především tam, kde není možnost připojení na rozvod kanalizace.

Příslušenství Ekom

ke kompresorům a odsávačkám

Logo Ekom
Membánový sušič Ekom MD

Membánový sušič Ekom MD

Membránové sušiče jsou určeny k sušení tlakového vzduchu bezolejových kompresorů. Před vysoušeč je předřazený filtr a mikrofiltr, které zachycují prachové částice a kondenzát.

Výhody membránového vysoušeče spočívají v možnosti nepřetržitého režimu provozu (S1), vysoké životnosti, jednoduché údržbě, nižší hmotnosti a vyššího stupně filtrace (0,3 mikron).

Membránový sušič MD1 – montuje se na kompresory DK50 10
Membránový sušič MD3 – montuje se na kompresory DK50 PLUS
Membránový sušič MD5 – montuje se na kompresory DK50 2V
Membránový sušič MD6 – montuje se na kompresory DK50 2V / 50
Membránový sušič MD8 – montuje se na kompresory DK50 4VR / 50
Membránový sušič MD9 – montuje se na kompresory DK50 DK50 2V / 110
Membránový sušič MD12 – montuje se na kompresory DK50 2x2V / 110

Ekom Autodrain

Odvod kondenzátu Autodrain

Sada pro automatické odvádění kondenzátu zabezpečuje automatické vypouštění zkondenzované kapaliny ze vzdušníku kompresoru v nastavených časových intervalech.

Sady jsou dodávány podle typu kompresoru:
AOK 1 – DK50 Z, DK50-10 Z
AOK 1 S – DK50 S, DK50-10 S
AOK 2 – DK50 PLUS, DK50 2V
AOK 2 S – DK50 PLUS S, DK50 2VS
AOK 3 – DK50 2V/110, DK50 2x2V/110
AOK 3 S – DK50 2V/110 S, DK50 2x2V/110 S
AOK 4 – DK50 2V/50
AOK 4 S – DK50 2V/50 S

Tlumič hluku Ekom DS 1

Tlumič hluku Ekom DS 1

Tlumič hluku Ekom DS 1 bez filtru sníží hlučnost výrobku při činnosti odsávačky až o 4 dB. Tlumič hluku je vhodné použít při řešeních, když je vyústění výfuku z odsávačky mimo místnosti.

Tlumič hluku Ekom DS 3

Tlumič hluku Ekom DS 3

Tlumič hluku s filtrem Ekom DS 3 sníží hlučnost výrobku při činnosti odsávačky až o 4 dB. Tlumič hluku s filtrem je doplněn o bakteriologický filtr a tím je vhodný pro instalaci přímo v ordinaci.