6LennckpAAAAAGar3FKfpHVs1RcJoDot9swwxNwC

Komplexní návrhy řešení ordinace 3D vizualizace

Návrhy řešení Vaší praxe v 2D nebo 3D jsou vítanou jistotou pro Vaše plánování, ať už pořizujete novou praxi nebo stávající rekonstruujete. S předstihem se můžete „podívat“ na svojí praxi ze všech stran a vyvarovat se tak pochybností o celkovém výsledku a to jak z ergonomického tak estetického hlediska. Z dlouholeté praxe víme, že u takovýchto značných investic se detailní plánování zcela vyplatí a předejde se případným nedorozuměním. Cena návrhu i 3D prezentace je součástí ceny celkové realizace. Rádi Vám vypracujeme „návrh praxe“ podle Vašeho přání i bez samotné realizace, v takovém případě je „návrh“ zpoplatněn. Cena se odvíjí podle jednotlivých řešení a náročnosti návrhu.

Příklad plánování ordinace